De GZ-psycholoog als regiebehandelaar

In dit dossier

In sommige organisaties zijn veelal basisartsen in dienst. Bij hen rijst de vraag: kunnen zij wel goed de regie voeren? Onder psychologen ontstaat ook discussie: willen we dat regiebehandelaarschap eigenlijk wel? 

GZ-psycholoog als regiebehandelaar
Tom Moonen vertelt zijn verhaal over de GZ-psycholoog als regiebehandelaar. Voor deze presentatie is hij de literatuur ingedoken. Klopt het dat de eindverantwoordelijkheid bij de arts ligt? Nee, dat blijkt niet te kloppen. En in sommige gevallen zou een andere regiebehandelaar zoals een gz-psycholoog beter passen. Hij zou het medische model niet willen afbreken, maar uitbreiden. Toch is het op een aantal punten lastig: hoe ga je om met het overdragen van taken? Moet dat expliciet of niet? En zou het niet beter zijn als de psycholoog bij de instroom betrokken is en overdraagt wanneer er zich een crisis voordoet? Lees meer over zijn volledige verhaal over profilering van de GZ-psycholoog, taakverdeling en verantwoordelijkheid in de behandeling van gerontopsychiatrie.

Na de pauze volgden een aantal casussen waarvan gedacht werd dat het beter zou zijn als een GZ-psycholoog de regie zou hebben. Vanuit de groep komt de reactie dat het een communicatieprobleem lijkt. De behandeling en verzorging van de cliënt zou een multidisciplinaire samenwerking moeten zijn. Het kan in sommige van deze casussen geen kwaad om in gesprek te gaan met de arts, deze moet in staat zijn de complexiteit in te zien en zou psychiatrisch onderlegd moeten zijn. De vraag is ook hoe de EVV’er zich tot deze discussie verhoudt. Om de arts meer voeling te geven met de werkvloer zou het goed zijn als deze meer meekijkt.

Deelnemers aan het platform vanuit de GGZ herkennen deze ontwikkeling. Deze discussie ontstond jaren geleden ook in de GGZ. Nu is het zo dat in de GGZ de psychiater medisch eindverantwoordelijke is, maar die vindt het prima dat iemand anders regiebehandelaar is. Het zou dus leerzaam zijn om te kijken hoe die trend zich in de GGZ heeft voortgezet. Maar pas op: wanneer de V&V steeds meer disciplines in huis haalt, om specialistische zorg te bieden, bestaat de kans dat het een mini GGZ wordt. En dan wordt die zorg net zo duur als de GGZ op een gegeven moment.