Feiten en cijfers over mensen met LVB, alcohol en drugs

1,4 miljoen mensen in Nederland hebben een IQ tussen de 70 en 85 in combinatie met beperkingen in het sociale aanpassingsvermogen. Zij lopen meer risico op problemen met alcohol en drugs.

Vragen?

featured_image
Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert

Geen harde cijfers over alcohol- en drugsgebruik bij mensen met een LVB

Er zijn geen precieze gegevens over de omvang van het gebruik van alcohol en drugs door mensen met een LVB. Het lijkt er wel op dat hun alcoholgebruik lager ligt dan dat van de gemiddelde Nederlander. Het cannabisgebruik ligt weer hoger dan bij de gemiddelde Nederlander. Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking kunt u alcohol- en drugsgebruik voorkomen, ontdekken en behandelen.

Risico’s op alcohol- en drugsgebruik bij mensen met een LVB

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer risico op problemen door alcohol-of drugsgebruik, zoals verslaving. Dat komt bijvoorbeeld doordat deze groep moeite heeft met 'eerst denken, dan doen'. Ze zijn vaak weinig weerbaar en sociaal vaardig en hebben meestal weinig beschermende factoren in hun omgeving. Daarnaast komen een laag zelfbeeld of juist zelfoverschatting, sombere gevoelens en weinig sociale aansluiting veel voor bij deze groep. Gebruik van alcohol en drugs compenseert hiervoor.

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse bevolking heeft een IQ lager dan 85. Het ging in 2008 om ongeveer 55.000 mensen met een IQ tussen 50 en 70 (lichte verstandelijke beperking) en ongeveer 2,2 miljoen mensen met een IQ tussen 70 en 85 (zwakbegaafdheid).

Naar schatting van het SCP heeft meer dan de helft van deze zwakbegaafden (1,4 miljoen mensen) beperkingen in het sociale aanpassingsvermogen. Deze mensen lopen meer risico op problemen met alcohol en drugs.