Preventie alcohol- en drugsgebruik bij LVB

Het preventieprogramma Open en Alert helpt organisaties en zorgverleners bij het omgaan met alcohol- en drugsgebruik van cliënten met een LVB.

Preventieprogramma Open en Alert

Als organisatie of zorgverlener wilt u weten hoe u het beste kunt omgaan met alcohol- en drugsgebruik van uw cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij ontwikkelden het preventieprogramma Open en Alert. Dat richt zich op visie- en beleidsontwikkeling voor uw organisatie en deskundigheidsbevordering van uw medewerkers op dit gebied. Er is een aangepaste versie voor organisaties voor cliënten met een LVB. Daarnaast stelden wij een Toolkit LVB en Verslaving (pdf) samen.

Voorkomen en signaleren van alcohol- en drugsgebruik

Praten met mensen over hun alcohol of drugsgebruik is vaak een hachelijke zaak. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt daar nog een lastigheid bij. Zij begrijpen de vragen van hulpverleners soms niet en geven sociaal wenselijke antwoorden om dat te verbloemen. Uitdrukkingen of spreekwoorden kunnen ze letterlijk nemen en zelfreflectie is moeilijk. Hulpverleners hebben daarom specifieke kennis en vaardigheden nodig. Dat betekent dat u nieuwe gesprekstechnieken moet aanleren om met deze groep in gesprek te gaan. Wij bieden u daarvoor een vaardigheidstraining, waarmee u uw kennis over alcohol en drugs vergroot. Ook kunt u hiermee problematisch alcohol- en drugsgebruik bij uw cliënten tegengaan.

Behandelen van alcohol- en drugsgebruik bij mensen met een LVB

Wat kunt u zelf en waarvoor moet u doorverwijzen? Voor veel organisaties is dat een open vraag. Zij weten onvoldoende van de problematiek van mensen met een verstandelijke beperking en weten ook niet hoe zij die op een goede manier het hoofd kunnen bieden. Onze trainingen helpen u om uw visie en beleid duidelijk te krijgen voor het behandelen van problematisch alcohol- en drugsgebruik bij uw cliënten. Ook scholen we u bij over het monitoren hiervan, en ondersteunen we u bij de implementatie van uw beleid.