Deskundigheidsbevordering Open en Alert

De e-learnings en de cursussen door instellingen voor verslavingszorg bieden kennis over middelen en vaardigheden voor het signaleren en bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik.

logo van open en alert

Hulpmiddelen voor deskundigheidsbevordering

Open en Alert biedt zowel e-learnings als deskundigheidsbevordering door preventiewerkers vanuit instellingen voor verslavingszorg. Dit aanbod kan uiteraard ook gecombineerd worden, bijvoorbeeld door medewerkers die later instromen individueel de e-learnings te laten volgen of door juist de gespreksvaardigheden extra te oefenen in groepsbijeenkomsten.

Open en Alert Online

Basiscursus Alcohol en Drugs

De online Basiscursus Alcohol en Drugs duurt ongeveer een uur. Aan de hand van het POM-model (Persoon, Omgeving, Middel) wordt ingegaan op de effecten en risico’s van alcohol en drugs.

Vaardigheidscursus 'Open en Alert'

In de online vaardigheidscursus 'Open en Alert' leren deelnemers in 9 lessen van ca. 10 minuten hoe zij alcohol- en drugsgebruik bij cliënten kunnen signaleren, hoe zij deze signalen bespreekbaar kunnen maken en hoe zij cliënten met (problematisch) alcohol- of drugsgebruik kunnen begeleiden en/of doorverwijzen.

Gebruik van verfilmde casussen

De vaardigheidscursus Open en Alert bevat verfilmde casussen waarin een professional in gesprek gaat met een cliënt. In één van de casussen stuurt de cursist het verloop van het gesprek. Op deze manier ziet de cursist direct wat het gevolg is van de door hem gekozen aanpak. In een andere casus worden zowel goede als slechte voorbeelden van een gesprek getoond. De cursist leert van deze casussen via "modeling": door te zien hoe een andere professional een gesprek met een cliënt aanpakt, leert hij over zowel valkuilen als succesvolle aanpakken.

Deskundigheidsbevordering op maat

De deskundigheidsbevordering vanuit de instelling voor verslavingszorg bestaat in principe uit twee modulen van in totaal vijf bijeenkomsten van elk 3,5 uur. Tijdens de basiscursus Open & Alert (twee bijeenkomsten) krijgen deelnemers algemene informatie over alcohol en drugs en problematisch gebruik. In de vaardigheidscursus Open & Alert (drie bijeenkomsten) komen de vaardigheden aan de orde die nodig zijn voor het voorkomen, signaleren en begeleiden van problematisch gebruik en het doorverwijzen naar een instelling voor verslavingszorg. Maatwerk is mogelijk en de deskundigheidsbevordering sluit zoveel mogelijk aan bij het (nieuw ontwikkelde) middelenbeleid.

Meer informatie over Open en Alert

Stuur een e-mail naar openenalert@trimbos.nl of neem contact op met Marjan Möhle, projectleider Open en Alert.