Mantelzorg: feiten en cijfers

Mantelzorgers - mannen en vrouwen van jong tot oud - leveren driekwart van alle zorg die mensen met een ziekte, stoornis of beperking nodig hebben.

Hoe omvangrijk is mantelzorg? Het Sociaal Cultureel Planbureau berekende dat in 2014 ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven. Ongeveer 1 op de 6 (16%; 500.000 mensen) van hen helpt meer dan 8 uur per week.

Overbelasting van mantelzorgers

Een tiende van de mantelzorgers voelde zich in 2014 zwaar overbelast volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is niet alleen nadelig voor henzelf, maar ook voor degene die zorg nodig heeft. In 2012 constateerde het SCP op basis van bevolkingsgegevens uit 2007 dat mantelzorgers van mensen met psychische problemen meer overbelasting ervaren dan mantelzorgers in het algemeen, namelijk 34% versus 19%.

Geïsoleerde mantelzorgers lopen groter risico

Er bestaat verband tussen de afzondering waarin mantelzorgers hun werk doen en het voorkomen van psychische problemen als gevolg van het zorgen. In de NEMESIS-studie (.pdf) laten wij zien dat het risico op psychische problemen bij geïsoleerde mantelzorgers groter is dan bij de totale groep. Vooral depressie komt bij deze groep vaker voor dan in de algemene bevolking. Moeders, echtgenotes en mantelzorgers met een laag inkomen lopen het meeste risico op depressie.

Bronnen