Mantelzorg bij dementie: hulp voor de hulpverlener

Mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie hebben vaak problemen op emotioneel en sociaal gebied. Hoe kunt u deze mantelzorgers ondersteunen?

Het Trimbos-instituut geeft advies over hoe u onderzochte interventies voor mantelzorgers na de diagnose dementie kunt inzetten en biedt zorgprofessionals en organisaties scholing of een presentatie op maat.

Wie zijn mantelzorger?

Mantelzorgers verzorgen iemand met dementie wanneer deze nog niet is opgenomen in een woonvoorziening, maar spelen tegenwoordig in veel gevallen ook een grote rol wanneer iemand al in een zorginstelling woont. Meestal is de mantelzorger de partner of één van de kinderen, maar het kan bijvoorbeeld ook een kleinkind, vriend(in) of buurman/buurvrouw zijn. Mensen die mantelzorg geven, hebben vaak problemen op emotioneel, sociaal of lichamelijk gebied.

Emotionele problemen na diagnose dementie

Zorgen voor iemand met dementie is zwaar. Vaak is de persoon met dementie voor wie mantelzorgers zorgen iemand die zij goed kennen en die dichtbij hen staat.

De achteruitgang in het functioneren van de persoon met dementie en de veranderingen in het gedrag, maken dat veel mantelzorgers het moeilijk hebben. Daarbij komt dat het verlenen van zorg voor iemand met dementie veel tijd in beslag neemt.

Zorgbehoefte van de mantelzorger

Naarmate de dementie vordert, zal de zorgbehoefte van degene met dementie ook toenemen. De mantelzorger houdt weinig tijd over voor zichzelf, terwijl uit onderzoek blijkt dat voldoende tijd en rust voor jezelf nemen erg belangrijk is om de zorg te kunnen volhouden.

De ene mantelzorger weet beter om te gaan met de specifieke behoeften en problemen van de persoon met dementie dan de ander. Gevoelens van overbelasting, angst en depressie komen bij mantelzorgers voor mensen met dementie vaak voor. De zware emotionele belasting van mantelzorgers is daar mede verantwoordelijk voor.

Sociale problemen: sociaal isolement

Het vraagt veel aandacht om iemand met dementie te verzorgen. De sociale contacten van de mantelzorger kunnen hieronder lijden. Een gevolg kan zijn dat mantelzorgers in een sociaal isolement terechtkomen. Dit is niet makkelijk terug te draaien als de persoon met dementie is verhuisd naar een woonvoorziening of is overleden.

Mantelzorgers ondersteunen

Bij het Trimbos-instituut onderzoeken en ontwikkelen wij interventies voor mantelzorgers die mensen met dementie begeleiden.

Een voorbeeld hiervan is de interventie Samen verder na de diagnose dementie. GZ-psychologen kunnen zich bij het Trimbos-instituut laten trainen om deze interventie te geven en zo bijvoorbeeld de communicatie tussen mantelzorger en de persoon met dementie te verbeteren.

Bekijk de training