Mantelzorg: samenwerking en ondersteuning naasten

Voor veel naasten heeft de betrokkenheid bij een persoon met psychische problematiek een grote impact op het eigen leven. Ruim 1 op de 10 naasten die mantelzorger zijn van iemand met psychische problemen, heeft een depressie of angststoornis.

Samenwerking in de triade van cliënt, naaste(n) en professional is nodig voor het herstel van de cliënt én voor het behoud van veerkracht van naasten.
Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Vooral psycho-educatie en supportgroepen zijn effectief in het verlagen van de ervaren belasting van naasten.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Hoe bereikt u naasten van mensen met psychische problemen of mensen met dementie? Het Trimbos-instituut ondersteunt hulpverleners van sociale wijkteams, ouderenzorg, ggz en verslavingszorg hierbij. Wij weten hoe u de draagkracht van een mantelzorger meet. Wij ondersteunen u bij het kiezen en beoordelen van methodieken om naasten te betrekken en te ondersteunen. Wij delen onze kennis over psychische veerkracht van naasten graag met u.

Voorbeeld: Resourcegroepen

Resourcegroepen is een methodiek om belangrijke naasten bij de behandeling te betrekken en eigen regie van de cliënt te vergroten. De cliënt en diens naasten vormen, samen met de behandelaar en andere zorgprofessionals, een ondersteuningsteam: de Resourcegroep. De Resourcegroep komt samen om hersteldoelen van de cliënt te bespreken en te bepalen wie wat kan doen om deze doelen te bereiken.

Heeft u belangstelling voor deze methodiek? Dan kunt u contact opnemen met Cathelijn Tjaden.


Lees verder

Wilt u meer weten over dit dossier?

Els  Bransen

Stuur een bericht aan contactpersoon Els Bransen of bel +31 (0)30 - 2959(385)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Meer cases

Klantcases

Nieuws

E-learning helpt mantelzorgers om te gaan met veranderend gedrag van mensen met dementie
2 mei 2017 - Samen met mantelzorgers en experts hebben wij een e-learning ontwikkeld om mantelzorgers om te leren gaan met het..
iSupport, online programma mantelzorgers dementie
26 april 2017 - Vandaag lanceert de World Health Organization (WHO) het product iSupport, een online programma voor mantelzorgers van..
Sociaal vangnet voor mantelzorgers belangrijk
18 mei 2015 - Mantelzorgers met een beperkt sociaal vangnet (bijvoorbeeld degenen zonder betaald werk, zonder partner wonen of weinig..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Tuithof, M., Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Bransen, E., & Graaf, R. de (2016). Risico-indicatoren van emotionele stoornissen bij mantelzorgers: Resultaten van NEMESIS-2. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 94(2), 73-80. doi:10.1007/s12508-016-0030-5

Pot, A.M., Blom, M.M., & Willemse, B.M. (2015). Acceptability of a guided self-help Internet intervention for family caregivers: Mastery over dementia. International Psychogeriatrics, 27(8), 1343-1354. doi:10.1017/S1041610215000034

Bransen, E., Paalvast, M., Slaats, M. (2014). De kracht van naasten ontsluiten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40(1), 20-33.

Meer publicaties over dit onderwerp