Meisjes in zorg: een onderbelichte doelgroep

Meisjes in zorg: een onderbelichte doelgroep

Tijdens het NVvP voorjaarscongres op 31 maart heeft Robert Vermeiren, voorzitter van de afdeling kinderpsychiatrie, het eerste exemplaar van het boek ‘Meisjes in zorg’ overhandigd gekregen. Het boek van Trimbos-voorzitter Rutger Engels en Radboud-onderzoekster Karin Nijhof geeft inzicht in wat werkt in de zorg aan meisjes en biedt handvatten voor de dagelijkse hulpverlening.

Karin Nijhof over het waarom van het boek: “Probleemgedrag bij meisjes is lange tijd een onderschat probleem geweest. Hierdoor is er weinig bekend over specifieke behoeften van meisjes in diagnostiek, signalering, preventie en behandeling. Vooral als het gaat om kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van loverboys en meisjes met een licht verstandelijke beperking, waarbij vaak sprake is van complexe problematiek en een sterk afhankelijke positie, heeft het gebrek aan goede en effectieve zorg en behandelprogramma’s ernstige gevolgen. Meer en meer bekend is dat het erkennen van sekse-specifieke behoeften de behandeleffectiviteit doet toenemen. De laatste jaren is er een toename aan aandacht voor dit thema, en dit hebben we gebundeld in ons boek. Tegelijkertijd geeft het boek ook de leemtes weer in kennis over meisjes in zorg. Wij willen dan ook sterk aanbevelen de komende jaren flink in te zetten op kennisontwikkeling op dit thema en aandacht voor specifieke behoeften van meisjes in onderwijs en beleid.”

Beknopte inhoudsopgave
Het handboek Meisjes in zorg biedt concrete handvatten in de dagelijkse hulpverlening. Het boek gaat in op de signalering, preventie en behandeling van probleemgedrag bij meisjes.

Deel I staat stil bij de ontwikkeling van meisjes in de adolescentie, zowel de sociaal-emotionele als biologische ontwikkeling, de prevalentie van meisjes in zorg en risicofactoren die kunnen leiden tot een afwijkende ontwikkeling.

Deel II beschrijft specifieke problemen bij meisjes als psychotrauma, agressie en middelengebruik. Deel III gaat in op kwetsbare doelgroepen en bijbehorende casuïstiek. Welke aanpak is effectief bij de behandeling van ernstige en complexe problematiek van onder andere slachtoffers van loverboys, meisjes met een licht verstandelijke beperking of allochtone meisjes die klem zitten tussen twee culturen? Wetenschap en praktijk komen in het boek samen. Naast gerenommeerde onderzoekers komen ervaringen van medewerkers en (ex) cliënten met de zorg aan bod.

Meisjes in zorg is samengesteld door Karin Nijhof en Rutger Engels en is geschreven met medewerking van ruim 40 professionals.

Voor meer info:
/www.swpbook.com/1770

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)