Els Bransen

Expertise

Psycholoog, onderzoeker van methoden en interventies voor preventieve GGZ en verslavingszorg en de toepassing daarvan in GGZ, huisartsenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de werksetting. Voormalig preventiewerker in de GGZ. Inhoudelijke thema’s: naastbetrokkenen en mantelzorgers van mensen met psychische problemen, vroegsignalering en –interventie bij problematisch alcoholgebruik, psychische gezondheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en depressiepreventie in de werksetting.

Inspiratie en missie

Psychisch functioneren is van grote invloed op de mate waarin mensen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik ga voor: meer openheid over psychische problemen, vroegtijdige onderkenning ervan en toegankelijkheid van methoden voor zelfhulp, onderlinge hulp en professionele hulp voor iedereen ongeacht leeftijd, IQ, sociale redzaamheid, etnische achtergrond et cetera. En verder is mijn overtuiging dat voor effectieve, passende en respectvolle hulpverlening en preventie er meer samenwerking en dialoog nodig is tussen hulpverleners, burgers/patiënten, naastbetrokkenen en wetenschappers.

Bezig met…

  • Ontwikkeling van de cursus Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten
  • ’Ontwikkeling en implementatie van een Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden, in samenwerking met NVAB, Coronel instituut en V&VN arboverpleegkundigen.
  • Verbeteren van de kennisinfrastructuur bij psychiatrische problematiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Begeleiding van de Update van de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol uit 2009

Links

Blogs