Train-de-trainer workshop ‘Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving’

  • Intro
  • Iets voor u?
  • Inhoud
  • Praktisch

Deze workshop richt zich op professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of de ondersteuning van mantelzorgers. Tijdens de workshop leert u zelfstandig de cursus Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving te begeleiden. De cursus is bedoeld voor volwassen naasten van mensen met psychische problemen die ondersteuning willen bij het omgaan met hun naaste met psychische problemen.

De workshop is bedoeld voor professionals in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en consulenten mantelzorg.

  • Het gaat om een opleiding tot begeleider van een groepscursus voor naasten.
  • De workshop is erop gericht dat je binnen je instelling of werkplek een groepscursus voor naasten (gaat leren geven).
  • Ook als familie-ervaringsdeskundige kun je met deze workshop aan de slag.
  • Actieve deelname is vereist. Voorafgaand aan de workshop krijg je een kennismakingsgesprek en wordt de voorbereiding besproken.
  • De workshop richt zich niet op het betrekken van naasten bij de cliënt.

Deze workshop richt zich op het leren geven van de cursus Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving. Deze cursus is bedoeld voor volwassen naasten van mensen met psychische problemen die ondersteuning willen bij het omgaan met hun naaste met psychische problemen. Het doel van de cursus is het bevorderen van de kwaliteit van leven van de deelnemers: zij ervaren minder overbelasting en meer grip op het leven. Aan de orde komen: kennisvergroting, bewustwording, oefenen van vaardigheden en lotgenotencontact. De cursus is geïnspireerd door de didactische trainingsmethode van Karin de Galan. In de workshop is er aandacht voor groepsproces, leerproces en leiderschap van de cursusbegeleider. Deelnemers aan de workshop beschikken over kennis van psychische problematiek en de geestelijke gezondheidszorg.

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

De workshop bestaat uit een dag en vindt plaats op het Trimbos-instituut (Utrecht).

Materiaal

Op de dag van de workshop ontvangt u het werkboek voor de trainers en de werkmap voor de naasten. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Algemene voorwaarden

Op alle workshops, trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.