E-learning helpt mantelzorgers om te gaan met veranderend gedrag van mensen met dementie

E-learning helpt mantelzorgers om te gaan met veranderend gedrag van mensen met dementie

Samen met mantelzorgers en experts hebben wij een e-learning ontwikkeld om mantelzorgers om te leren gaan met het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. De e-learning wordt in het najaar geïntegreerd op het online platform voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland: dementie.nl.

In Nederland woont ruim 70 procent van de mensen met dementie thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. De helft combineert dit met een baan en/of de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. Een veel voorkomende oorzaak van deze overbelasting is het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. Twee derde van alle mantelzorgers heeft behoefte aan enige ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen.

Soorten gedrag

De e-learning bestaat uit een zestal video’s met een opdracht over zes soorten veranderend gedrag: achterdocht gedrag, onrust in de nacht, agressie, lusteloosheid, afhankelijk en verbloemend gedrag. Het doel is meer inzicht geven in waarom het gedrag verandert en de mantelzorgers handvatten te geven hoe zij met dit gedrag om kunnen gaan. Van elke video is een samenvatting met opdrachten te downloaden via dementie.nl. De e-learning is in nauwe samenwerking met mantelzorgers ontwikkeld.

Onderzoek

De e-learning wordt op dit moment onderzocht door VUmc, Trimbos-instituut in samenwerking met NIVEL, Alzheimer Nederland en Geriant. In het onderzoek krijgt een groep mantelzorgers de e-learning (de videoreeks, opdracht en samenvatting) aangeboden. De effecten van de e-learning bij deze groep mantelzorgers vergelijken we met een groep die alleen de samenvatting ontvangt én met een groep die naast de e-learning ook drie e-consulten met een gespecialiseerde verpleegkundige krijgt. In totaal zullen 72 mantelzorgers deelnemen. Door middel van vragenlijsten kijken we of er effecten zijn van de e-learning en de andere varianten op: vertrouwen in eigen kunnen, het gedrag van degene met dementie (beoordeeld door de mantelzorger) en de kwaliteit van de relatie.

Dementie.nl

De e-learning wordt in september van 2017 geïntegreerd op dementie.nl. Dit is het online platform van Alzheimer Nederland voor mantelzorgers van mensen met dementie. Op dementie.nl zijn ruim 300 artikelen, concrete tips, ervaringsverhalen te vinden. Ook zijn er experts verbonden zoals een casemanager, huisarts, notaris en een onderzoekers. Daarbij is het mogelijk om lotgenoten te vinden en een mantelzorgtest te doen.

De e-learning is ontwikkeld dankzij een subsidie van Fonds NutsOhra, Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Het onderzoek is mogelijk mede dankzij subsidie van ZonMw Tussen weten en doen.

Meer over dit thema