• Zoek
  • NL / EN

Zorg voor mensen met dementie

Goede zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten is onmisbaar in een samenleving waarin het aantal mensen met dementie de komende jaren zal toenemen.
 
Wij willen de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeteren. We ontwikkelen en toetsen interventies en ondersteunen alle betrokkenen in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie.

Wij richten ons op vier hoofdthema's:

Contact

Wilt u weten wat het Trimbos-instituut voor u kan betekenen? Of heeft u vragen waar we u wellicht bij kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Persoonsgericht Werken

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgericht werken één van de belangrijkste pijlers voor goede verpleeghuiszorg. Uit het onderzoek ‘Monitor woonvormen dementie’ van het Trimbos-instituut blijkt dat een persoonsgerichte werkwijze in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie samengaat met een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en meer betrokken en tevreden familieleden en de zorgmedewerkers. We zetten ons vanuit het Trimbos-instituut in om zorgprofessionals en mantelzorgers door een persoonsgerichte bril te laten kijken. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die een bijdrage leveren aan persoonsgericht werken.

Leren over dementie

In de online training Leren over Dementie leert u meer over omgaan met mensen met dementie. De training is ontwikkeld in samenwerking met (leerling) verzorgenden.

Begin met leren over dementieWerken met een Persoonsgerichte Bril

Een Virtual Reality(VR)-ervaring voor verzorgenden om op een Persoonsgerichte manier om te gaan met mensen met dementie is momenteel in ontwikkeling. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Claudia van der Velden.

Persoonsgericht Werken

Het Persoonsgericht Werken-traject ondersteunt organisaties bij de implementatie van persoonsgericht werken in de praktijk.

Aan de slag met Persoonsgericht werkenGepersonaliseerde voordeuren: True Doors

Het Trimbos-instituut heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de ervaringen van True Doors: opplakdeuren met de afbeelding van een voordeur van een vroegere woning.

Evaluatie Dementienetwerk West-Brabant

Het Trimbos-instituut heeft een aanpassing en evaluatie gedaan in het bestaande cursusaanbod van het Dementienetwerk West-Brabant (voorheen RPD) met als doel: meer aandacht voor inlevingsvermogen in mensen met dementie in de regio West-Brabant.

Meer informatie

Astrid van der Schot - Boomsma

Stuur een bericht aan contactpersoon Astrid van der Schot - Boomsma

Onbegrepen gedrag

Dementie vraagt een continu aanpassingsvermogen, van de persoon met dementie zelf, van diens naasten en van professionele zorgverleners. Gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en angst komen vaak voor. Hoe mensen daarmee omgaan verschilt van persoon tot persoon. Bekend is dat de ziekte dikwijls gepaard gaat met vormen van gedrag die problemen kunnen opleveren voor de persoon met dementie zelf en/of zijn omgeving. Dergelijk gedrag wordt ook wel onbegrepen gedrag genoemd. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die een bijdrage leveren aan het voorkomen of beter om leren gaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

Deze methodiek geeft de casemanager dementie/dementieverpleegkundige handvatten voor het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie in de thuissituatie en hun mantelzorgers wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag.

Gedragsmethodiek Onbegrepen Gedrag

Omgaan met veranderend gedrag

Deze online training helpt mantelzorgers beter om te gaan met het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. De training is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland en is gratis beschikbaar.

Psychosociale ondersteuning voor mantelzorgers en mensen met dementie

De diagnose dementie en de verzorging van mensen met dementie door hun naasten is een zeer ingrijpende gebeurtenis die veel vragen en emoties op kan roepen bij beide. Doordat mensen met dementie steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven worden, wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteund en begeleid worden. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de juiste begeleiding en heeft een aantal interventies ontwikkeld die hierbij kunnen helpen.

iSupport

In opdracht van de World Health Organization (WHO) werkt het Trimbos-instituut mee aan de online interventie die mantelzorgers van mensen met dementie helpt om beter voor zichzelf en zijn/haar naasten te kunnen blijven zorgen.

Nieuwsbericht iSupport

Samen verder na de Diagnose

Samen Verder na de Diagnose Dementie is een methodiek die wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog en die mensen met dementie en hun naaste ondersteunt in de eerste periode nadat ze de diagnose dementie hebben gekregen.

Meer informatie

Dementiebril

Een 360 graden simulatiefilm op een Virtual Reality-bril met bijbehorende online cursus (e-learning) laat mantelzorgers ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Nieuwsbericht Dementiebril

Monitoren, richtlijnen en evaluaties

Wat zijn de elementen die bijdragen aan kwalitatief goede zorg en hoe kunnen we van elkaar leren om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren? Om deze en andere vragen die spelen in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie te beantwoorden, onderzoekt het Trimbos-Instituut trends in de verschillende vormen van verpleeghuiszorg, personeelssamenstelling en succesfactoren voor goede zorg.

Kerncijfers verpleeghuiszorg

In 2017 waren er ruim 270.000 mensen met dementie in Nederland. Hiervan woonde ongeveer 26 procent in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het aantal mensen met dementie zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen. 

Vanuit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut worden veel trends gevonden in bijvoorbeeld de personeelssamenstelling, persoonsgerichte houding van verzorgend personeel en de ondersteuning van informele zorg.
 

Mensen met dementie in Nederland en hun woonsituatie

Monitor Woonvormen Dementie

In het kader van de Monitor Woonvormen Dementie (MWD) verzamelt het Trimbos-instituut sinds 2008 tweejaarlijks gegevens over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie in Nederland.

Nieuwsbericht MWD


Evaluatie Woon-zorgconcept

In opdracht van Viattence voerden wij een evaluatie uit van het nieuwe woon-zorgconcept op De Nieuwe Antoniehof, een verpleegzorglocatie die eind 2016 werd geopend.

Nieuwsbericht

Monitor Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg

Het Trimbos-instituut onderzoekt samen met de Universiteit Maastricht hoe een team in een verpleeghuis de personele samenstelling het beste kan afstemmen op de behoeftes en zorgvraag van de bewoners.

Nieuwsbericht PersoneelssamenstellingGoede zorg is bewegen

Samen met Stichting Presentie hebben we onderzoek gedaan naar woonzorgboerderij De Hagert om meer inzicht te krijgen in de manier waarop in een zeer gewaardeerde zorgpraktijk gewerkt wordt. Dit onderzoek vond plaats in het kader van ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ (Waardigheid en Trots).

Nieuwsbericht Goede zorg is bewegen

Zachte factoren van samenwerking

Een zelfevaluatietool geeft dementienetwerken inzicht in hoe zij ervoor staan met betrekking tot zachte factoren van samenwerking.

Nieuwsbericht onderzoek zachte factoren

Overige projecten en thema’s

Buiten de bovenstaande kernthema’s die zich met name richten op de dementiezorg, houdt het Trimbos-instituut zich ook bezig met andere thema’s binnen de ouderenzorg.

Daarnaast vindt u in onderstaande opsomming een overzicht van projecten in het verleden.

Leven in de Plus

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van de gemeente Almelo 'Leven in de Plus', een internetcursus voor senioren, ontwikkeld.Alcohol onder 55-plussers

Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de recente cijfers omtrent het alcoholgebruik van ouderen. Is er reden tot bezorgdheid? 

Factsheet Alcoholgebruik 55+

Zicht op Evenwicht | Valangstpreventiecursus

Veel ouderen zijn bang om te vallen en vermijden daarom dikwijls (dagelijkse)activiteiten. De cursus Zicht op Evenwicht helpt ouderen om valangst te verminderen.

Meer over Zicht op Evenwicht

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie | NKOP

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is het centrale punt voor uitwisseling van kennis en vragen over ouderen met psychische problemen, voor professionals werkzaam in de GGZ en VVT.

Naar het NKOP

Contact

Bent u benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie of heeft u vragen over een van onze producten/diensten? Neem dan contact met ons op dan kijken we samen wat het Trimbos-instituut voor u kan betekenden.

We zijn ook altijd opzoek naar enthousiaste studenten die stage willen lopen bij ons! Ben jij opzoek naar een uitdagende en leuke stageplek, neem dan contact met ons op!

Stage bij het Trimbos-instituut

Meer informatie

Bernadette  Willemse

Stuur een bericht aan contactpersoon Bernadette Willemse of bel +31 (0)30 - 2959(210)

Dementiezorg voor elkaar

Het programma Dementiezorg voor elkaar ondersteunt samenwerkende professionals  die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. 

Het Trimbos-instituut is als kennisinstituut aangesloten bij dit programma.

Lees meer over Dementiezorg voor elkaar

Trimbos Dementievriendelijk

In april 2018 is het Trimbos-instituut officieel ‘dementievriendelijk’ geworden. Dit houdt in dat 80% van onze medewerkers de online training ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd heeft. Met deze training wordt kennis over dementie vergroot en worden vaardigheden aangeleerd om goed om te kunnen gaan met iemand met dementie.

Lees meer over Samen dementievriendelijk

Deltaplan dementie

Het Trimbos-instituut is aangesloten bij het Deltaplan Dementie, een netwerkorganisatie waarbinnen de leden gezamenlijk en met veel ambitie, kennis en inspiratie invulling geven aan het plan.

Het Deltaplan Dementie wil het verschil maken voor mensen met dementie en hun families. Dat lukt alleen als de krachten worden gebundeld. Zowel kleine als grote organisaties afkomstig uit ondermeer zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening dragen een steentje bij vanuit hun eigen betrokkenheid, expertise en achtergrond.

Blogs

Regelmatig verschijnen er blogs van onze medewerkers over onderwerpen die we belangrijk vinden: 

Klantcases

Veelgebruikte vragenlijsten

Het Trimbos-instituut ontwikkelt en vertaalt meetinstrumenten voor het meten van uitkomsten van interventies en kwaliteit van zorg:

  • Qualidem
  • Eenduidigheid in Visie op Zorg
  • Kleinschalig zorgaanbod

Alle meetinstrumenten