Nieuwe meetronde moet inzicht geven in ontwikkelingen dementiezorg

Nieuwe meetronde moet inzicht geven in ontwikkelingen dementiezorg

Een nieuwe meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie moet inzicht geven in de ontwikkelingen in de verpleeghuissector. Verpleeghuisorganisaties kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen aan de Monitor.

Eerdere meetronden van de Monitor gaven inzicht in het belang van persoonsgerichte zorg en zinvolle dagbesteding. Daarnaast bleek dat de inzet van familie en vrijwilligers in het verpleeghuis én de ervaren zorgbelasting van familie is toegenomen.

Het Trimbos-instituut kondigt de nieuwe meetronde aan op Wereld Alzheimer Dag. Een dag waarop extra aandacht is voor alle mensen met dementie, hun naasten en de professionals die voor hen zorgen. Het Trimbos-instituut ondersteunt met de monitor verpleeghuizen die mensen met dementie opvangen omdat het thuis niet meer gaat. Nederland investeert momenteel veel in de verbetering van deze zorg. Denk aan het programma Waardigheid en Trots en het ontwikkelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

Monitoren voor betere zorg bij dementie

Monitoren wat de investeringen in dementiezorg opleveren en zicht krijgen op wat er daadwerkelijk toe doet om goede zorg voor mensen met dementie te realiseren, helpt verpleeghuizen verbeteringen door te voeren en kansen te benutten op belangrijke thema’s in het Kwaliteitskader.

Daarom start het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een nieuwe meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie. In het kader van deze Monitor verzamelen wij sinds 2008 tweejaarlijks gegevens binnen de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.

Naast het verkrijgen van kwaliteits- en sturingsinformatie voor deelnemende woonvoorzieningen, heeft de Monitor als doel om veranderingen in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg over de langere termijn in kaart te brengen. Zo weten we nu bijvoorbeeld meer over de toegevoegde waarde van persoonsgerichte zorg, een zinvolle dagbesteding, de invloed van werkomstandigheden van medewerkers en leiderschap.

Meedoen aan Monitor

Het is vanaf nu mogelijk voor verpleeghuisorganisaties om zich aan te melden om mee te doen aan deze Monitor en daarmee sturingsinformatie te krijgen voor verdere kwaliteitsverbetering en bij te dragen aan nieuwe inzichten in de dementiezorg.

Meld uw organisatie aan

Aandacht voor dementie in thuissituatie

Naast aandacht voor dementiezorg in het verpleeghuis, ondersteunt het Trimbos-instituut ook dementiezorg in de thuissituatie met:

De ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten staat centraal, maar ook de deskundigheidsbevordering en ondersteuning van zorgverleners en het vergroten van het inlevingsvermogen van betrokkenen bij dementie.

Meer over dit thema