Ook thuissituatie voortaan in de Monitor Woonvormen Dementie

Ook thuissituatie voortaan in de Monitor Woonvormen Dementie

Alle woonvormen voor mensen met dementie, van zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis, komen voortaan aan bod in de Monitor Woonvormen Dementie. Voorheen werd alleen bij verpleeghuizen de kwaliteit van zorg, wonen en leven onderzocht.

Aanleiding voor de uitbreiding is dat het grootste deel van de mensen met dementie in Nederland thuis woont, maar dat er nog onvoldoende bekend is in hoeverre zorg en ondersteuning goed wordt vormgegeven in verschillende woonvormen. Al sinds 2008 onderzoekt het Trimbos-instituut via de Monitor Woonvormen Dementie trends in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Daar wordt nu ook de thuissituatie aan toegevoegd. De Monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg sleutel tot succes

Door de Monitor te richten op alle typen woonvormen, gaan we beter zien wat bijdraagt aan goed georganiseerde en samenhangende zorg in de verschillende woonvormen voor mensen met dementie en wat dit oplevert. De Zorgstandaard Dementie schrijft voor hoe geïntegreerde en persoonsgerichte zorg er uitziet, maar de realisatie daarvan is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Onderzoek hiernaar is dan ook van belang.

Van zorgkwaliteit tot werkbelasting

We voeren de uitgebreide Monitor in het voorjaar van 2022 uit in drie (nader te bepalen) regio’s. Tijdens regionale consultaties hebben organisaties inspraak in de thema’s die we opnemen in de Monitor. We besteden in ieder geval aandacht aan kwaliteit van zorg, welzijn en kwaliteit van leven, integrale zorg, persoonsgerichte zorg, mantelzorgbelasting, arbeidstevredenheid en werkbelasting. We verzamelen de gegevens grotendeels door middel van digitale vragenlijsten, waarbij de persoon met dementie centraal staat. Niet alleen zorg- en ondersteuningsprofessionals (waaronder leidinggevenden), behandelaars ((para-)medici) en vrijwilligers, maar ook mantelzorgers en mensen met dementie worden bevraagd.

Vragen die worden beantwoord met de Monitor Woonvormen Dementie:

  • Welke kenmerken van woonvormen voor mensen met dementie dragen bij aan persoonsgerichte en integrale zorg en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven?
  • Welke eisen stellen de verschillende woonvormen voor mensen met dementie aan de personele organisatie van zorg?
  • Welke functie vervullen dagbesteding en zinvolle activiteiten binnen de verschillende woonvormen voor mensen met dementie?
  • Op welke wijze verloopt het proces van opname naar een verpleeghuis zo optimaal mogelijk?

Meedoen en resultaten

Gecontracteerde Wmo-aanbieders en zorgorganisaties die Zvw en/of Wlz-zorg bieden in de geselecteerde regio’s kunnen deelnemen. Zij ontvangen resultaten op team-, organisatie- en regioniveau in een real-time online dashboard. Met de resultaten ontvangen zij direct informatie over uitkomsten die relevant zijn voor de verbetering van de kwaliteit van hun geboden zorg en ondersteuning. Voor deelname aan de Monitor wordt een eigen bijdrage gevraagd van organisaties. Van elke meetronde verschijnt ook een rapport, met uitkomsten en inzichten voor alle organisaties die betrokken zijn bij dementiezorg. Het rapport van de laatste editie van de Monitor is gratis te downloaden in onze webwinkel.

Product

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie 2008-2020 · 2021

 

‘Met de Monitor Woonvormen Dementie weet je waar je staat’

De Monitor Woonvormen Dementie geeft een schat aan informatie over de staat van de Nederlandse dementiezorg. Maar wat hebben organisaties die veel investeren om de data aan te leveren er zelf aan? Janne van Erp en Milan van der Kuil vroegen het aan medewerkers van deelnemende instellingen.

Meer info

Henriëtte van der Roest
Programmahoofd Ouderen