Handleiding Qualidem

Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

De Qualidem is een meetinstrument voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen. De Qualidem kent negen subschalen en veertig items die door verzorgenden moeten worden ingevuld. Het instrument is geschikt voor toepassing bij ouderen boven de 65 jaar in verpleeg- en verzorgingshuizen met lichte tot zeer ernstige dementie. Het instrument is niet getoetst voor mensen met de ziekte van Parkinson, ouderen in een terminaal stadium en jong dementerenden.

Tag:
Pagina's

34

Jaar

SKU dl010
Category Rapporten
Tag: