Monitor Woonvormen Dementie (2009)

Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Deze monitor biedt concrete aanknopingspunten om de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie te verbeteren. Er wordt duidelijk inzicht gegeven in de variatie in zorgaanbod, benodigde inzet van personeel en hun welbevinden, maar geeft ook resultaten over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners binnen uiteenlopende woonvoorzieningen.

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere 2 tot 3 jaar uitgevoerd onder woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie.

Lees meer

Door deel te nemen aan de Monitor Woonvormen Dementie, krijgt u beter inzicht in de kwaliteit van uw dementiezorg en mogelijke manieren om uw zorg voor ouderen met dementie te verbeteren.

Zo doet u mee

Auteur A.M. Pot, J. de Lange
Auteur

,

Pagina's

105

Jaar

ISBN

978-90-5253-6729

SKU af0937
Category Rapporten