Stage

Wij bieden mensen in opleiding graag de gelegenheid om stage bij het Trimbos-instituut te lopen.

Heb je interesse in een stage bij het Trimbos-instituut? Kijk dan regelmatig op deze pagina. Hier vermelden wij alle openstaande vacatures.


Masterthese studenten

Binnenkort starten wij met de dataverzameling van de vijfde meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie. Wij zijn op zoek naar studenten om ons te helpen bij de dataverzameling (vanaf februari t/m juli 2018) en onderzoeksgegevens van de eerdere meetrondes te analyseren.

Lees verder


Masterthese studenten

Schrijf je masterthese bij het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut! Het team Ouderen bij het Trimbos-instituut heeft als missie de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen te verbeteren, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk.

Lees verder


Open sollicitaties

Elke stage is maatwerk. Daarom vragen wij je om een brief te sturen waarin je aangeeft:

  • voor welke opleiding je stage wilt lopen;
  • aan welke eisen je stage moet voldoen;
  • waar je interesses en sterke kanten liggen;
  • wat de gewenste stageperiode is;
  • wat de omvang en duur van de stage is.

E-mail deze brief samen met je curriculum vitae naar vacatures@trimbos.nl.