Werken bij het Trimbos-instituut

Werken bij het Trimbos-instituut is werken aan een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. 

We leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over mentale gezondheidzorg & participatie en het (voorkomen van) gebruik van tabakalcohol en drugs om de kwaliteit van leven te bevorderen. De kennis die we ontwikkelen vertalen we naar praktische toepassingen.

> Bekijk onze vacatures

> Bekijk onze stageplaatsen

Strategische speerpunten zijn:

  • De ontwikkeling, het evalueren en de implementatie van innovatieve preventie- en behandelmethoden, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen;
  • Screening en monitoren van pathologie en gedrag op het gebied van geestelijke gezondheid, middelengebruik en verslaving;
  • Bevorderen van kennis over geestelijke gezondheid en verslaving bij zowel professionals als algemeen publiek;
  • Evaluatie van beleid en systemen op het gebied geestelijke gezondheid en verslaving.

Nationaal en internationaal

Naast de belangrijke activiteiten in Nederland heeft het Trimbos-instituut een sterke internationale focus door onderzoeksprojecten, beleidsontwikkeling en hervormingen van diensten ten behoeve van de geestelijke gezondheid, zowel bilateraal in specifieke landen als door Europa-brede initiatieven. We werken voor de Europese Commissie en voor organisaties zoals de Swiss Agency for Development and Cooperation en Grand Challenges Canada.

Het Trimbos-instituut heeft de status van WHO Collaborating Centre als het gaat om de verspreiding van good practices in de geestelijke gezondheidszorg. Trimbos is internationaal leider binnen het domein e-health en heeft 15 jaar ervaring met het ontwikkelen en verspreiden van evidence-based preventie en interventie door digitale tools en applicaties. Internationale groei voorzien wij door verdere ontwikkeling, validatie, verspreiding en vermarkting van e-mental health interventies.