Werken bij

Het Trimbos-instituut is het kennisinstituut in Nederland voor geestelijke gezondheid en verslaving. De missie van het instituut is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Wij streven ernaar de kwaliteit van leven van de bevolking te verbeteren door het ontwikkelen en toepassen van kennis op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving en daarmee samenhangende ziektebeelden, zowel in Nederland als internationaal.

Strategische speerpunten zijn:

  • De ontwikkeling, het evalueren en de implementatie van innovatieve preventie- en behandelmethoden, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen;
  • Screening en monitoren van pathologie en gedrag op het gebied van geestelijke gezondheid, middelengebruik en verslaving;
  • Bevorderen van kennis over geestelijke gezondheid en verslaving bij zowel professionals als algemeen publiek;
  • Evaluatie van beleid en systemen op het gebied geestelijke gezondheid en verslaving.

Nationaal en internationaal

Naast de belangrijke activiteiten in Nederland heeft het Instituut een sterke internationale focus door onderzoeksprojecten, beleidsontwikkeling en hervormingen van diensten ten behoeve van de  geestelijke gezondheid, zowel bilateraal in specifieke landen als door Europa-brede initiatieven. Trimbos werkt voor de Europese Commissie en voor organisaties zoals de Swiss Agency for Development and Cooperation en Grand Challenges Canada.

Het Trimbos-instituut heeft de status van WHO Collaborating Centre als het gaat om de verspreiding van good practices in de geestelijke gezondheidszorg. Trimbos is internationaal leider binnen het domein e-health en heeft 15 jaar ervaring met het ontwikkelen en verspreiden van evidence-based preventie en interventie door digitale tools en applicaties. Internationale groei voorzien wij door verdere ontwikkeling, validatie, verspreiding en vermarkting van e-mental health interventies.