Rapport Monitor Woonvormen Dementie

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 elke twee tot drie jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd door het Trimbos-instituut. In deze Monitor Woonvormen Dementie 2.0 zijn voor het eerst naast verpleeghuiszorg ook andere woonvormen geïncludeerd, waaronder de thuissituatie, aanleunwoningen en woonzorgcentra.

Auteur P. van Lonkhuizen, S. Draisma, M. van der Kuil, S. Berlang, M. Prins, E. Hartstra, A. Overbeek, R. Verkaik, H. van der Roest
Jaar

Pagina's

111

SKU AF2153
Category Rapporten