Nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie: ruimte voor 70 locaties

Nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie: ruimte voor 70 locaties

Wilt u inzicht in hoe uw organisatie presteert op thema's uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en inzicht in uw leer- en verbeterpunten? 1 mei 2019 start de nieuwe meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie. Meedoen kan voor €350.

Over de Monitor Woonvormen Dementie

De Monitor Woonvormen Dementie brengt de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie in beeld en laat zien wat er nu echt toe doet om goede verpleeghuiszorg aan deze doelgroep te bieden.

De bevindingen uit vorige metingen hebben een plek gekregen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Monitor sluit daar dus nauw bij aan.

Doordat de monitor al sinds 2008 wordt uitgevoerd, kunnen we trends en ontwikkelingen in de sector in kaart brengen. Denk aan de persoonsgerichtheid van de zorg, zinvolle dagbesteding, samenwerking met familie in de zorg, visie, leiderschap en werkomstandigheden. Dit is van groot belang gezien de grote investeringen die momenteel in de verpleeghuiszorg gedaan worden en die in de afgelopen jaren gedaan zijn.

Wat levert deelname op?

Door deelname aan de Monitor:

  • Krijgt u inzicht in hoe uw organisatie presteert op thema’s die van belang zijn in de dementiezorg en die aansluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
  • Krijgt u inzicht in uw specifieke leer-en verbeterpunten, maar ook op welke punten u een voorbeeld bent voor andere organisaties;
  • Krijgt u via een online dashboard direct inzicht in medewerkerstevredenheid, cliëntervaringen, familietevredenheid en betrokkenheid van familie. Als u in het verleden heeft deelgenomen aan de Monitor, kunt u ook deze resultaten inzien;
  • Draagt u bij aan verdere verbetering van de verpleeghuiszorg. We agenderen de resultaten bij het ministerie van VWS en delen de kennis in het veld.

De resultaten worden op locatie teruggekoppeld en geduid. Op basis daarvan bepaalt de organisatie zelf waarmee zij verder aan de slag willen gaan.

Wat levert de Monitor de Reigershoeve op?

Start nieuwe ronde

1 mei 2019 start de nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie. Binnen deze meetronde is ruimte voor 70 locaties om deel te nemen aan de monitor. Deelnemende organisaties betalen slechts €350 voor deelname, dankzij ondersteuning vanuit het ministerie voor Volksgezondheid. Bij deelname van meerdere locaties geldt een gereduceerd tarief voor elke extra locatie.

Monitoring van actuele thema’s

De monitor gaat in op onderwerpen die aansluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zoals:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Wonen en welzijn
  • Veiligheid
  • Leren en verbeteren van kwaliteit
  • Leiderschap, governance en management
  • Personeelssamenstelling

Daarnaast bekijken we deze nieuwe meetronde de actuele onderwerpen ‘lerende organisatie’ en ‘technologie en innovatie’.

Aanmelden en meer informatie

Meedoen kan door te mailen naar monitorwoonvormen@trimbos.nl.

Meer over dit thema