Zorggroep Noordwest-Veluwe gaat van start met de Monitor Woonvormen Dementie

Aanmelden nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie

Deze week start Zorggroep Noordwest-Veluwe met de Monitor Woonvormen Dementie. Middels de Monitor wordt de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie nader onderzocht. 

Met de Monitor Woonvormen Dementie (kortweg Monitor) onderzoekt het Trimbos sinds 2008 trends in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. De Monitor is recent uitgebreid naar alle woonvormen voor mensen met dementie, van zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis. Door de Monitor te richten op alle typen woonvormen, kunnen we beter onderzoeken wat bijdraagt aan persoonsgerichte en goed georganiseerde zorg en ondersteuning in de verschillende woonvormen. De Monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Drie deelnemende regio’s

In 2022/2023 wordt de Monitor uitgevoerd in drie regio’s. Gecontracteerde Wmo-aanbieders en zorgorganisaties die Zvw en/of Wlz-zorg bieden in de deelnemende regio’s kunnen deelnemen. Deelnemende organisaties zijn al dan niet aangesloten bij een dementienetwerk in de regio. Belangrijke thema’s binnen de Monitor zijn kwaliteit van zorg, welzijn, kwaliteit van leven, integrale zorg, persoonsgerichte zorg, mantelzorgbelasting, arbeidstevredenheid en werkbelasting. We verzamelen de gegevens grotendeels door middel van digitale vragenlijsten. Niet alleen zorg- en ondersteuningsprofessionals, behandelaars en vrijwilligers, maar natuurlijk ook mantelzorgers en mensen met dementie worden bevraagd.

Noordwest-Veluwe

De regio Noordwest-Veluwe is één van de drie deelnemende regio’s aan de Monitor. Zorggroep Noordwest-Veluwe doet deze week de aftrap binnen de regio. Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zorg en ondersteuning op verschillende locaties in Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet. Daarnaast biedt Zorggroep Noordwest-Veluwe ook revalidatiezorg en thuiszorg om ouderen te helpen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Wouter Dijkstra (Adviseur kwaliteitszorg) en Elise Elferink (Management Trainee) zijn enthousiast over de Monitor. Zij hopen middels de Monitor goed inzicht te krijgen in hoe het binnen de regio en de organisatie is gesteld met het integrale en persoonsgerichte zorgaanbod.

Via een real-time online dashboard zijn resultaten van het onderzoek direct inzichtelijk voor deelnemende organisaties. Met de uitkomsten kan Zorggroep Noordwest-Veluwe de geboden zorg en ondersteuning nog beter laten aansluiten op de behoeftes van mensen met dementie en hun naasten.

Deelname

Deelnemen aan de Monitor kan nog steeds. Wilt u meer informatie over het onderzoek of deelname?

> Bekijk de Monitor 

> Neem contact met op via monitorwoonvormen@trimbos.nl.

 

Anouk Overbeek
Projectmedewerker programma Ouderen