Anouk Overbeek

Expertise

  • Advance Care Planning
  • Kwetsbare ouderen
  • Dementiezorg
  • Verpleeghuiszorg
  • Regelgeving omtrent euthanasie en hulp bij zelfdoding

Inspiratie en missie

Middels wetenschappelijk onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Bij de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek streef ik ernaar om ouderen, hun naasten en zorgprofessionals zo veel mogelijk te betrekken.

Lopend project/Bezig met…

  • Monitor Woonvormen Dementie: Trendstudie in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.
  • Dementiezorg voor Elkaar: Doel van het programma is de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.