Analyse geeft inzicht in samenwerkingskansen VVT en GGZ  

Analyse geeft inzicht in samenwerkingskansen VVT en GGZ  

Slim samenwerken met de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) of de GGZ voor betere psychische zorg voor ouderen. Hoe doe je dat? Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) besprak en vergeleek drie samenwerkingsverbanden.

Indicatoren voor goede samenwerking 

In een speciale bijeenkomst met VVT- en GGZ-instellingen kwamen zes indicatoren naar voren voor een goede samenwerking tussen de twee sectoren:

  1. bereidheid tot laagdrempelige samenwerking
  2. elkaars toegevoegde waarde erkennen
  3. kennis delen
  4. sfeer/cultuur
  5. continuïteit
  6. goede financieringsafspraken.

Samenwerkingsvormen

Uit de analyse blijkt dat de betrokken initiatieven op drie verschillende manieren samenwerkten. Van afzonderlijke taken en het vragen van advies tot integrale samenwerking. In de analyse (pdf) leest u meer over deze manieren van samenwerken.

NKOP symposium

Ook op het NKOP Symposium komt de samenwerking tussen de twee sectoren aan bod. In een plenaire sessie vertellen afgevaardigden van Rivierduinen en Topaz over hun samenwerking. Bent u aanwezig, dan krijgt u de gelegenheid hen vragen te stellen.

Bekijk het programma en meld u aan

Meer over dit thema

Komt u ook naar het NKOP Symposium?

Het NKOP Symposium is dé plek om kennis en expertise rondom ouderenpsychiatrie te delen. Op dit symposium worden recentelijke wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk met elkaar verbonden. In de plenaire sessies komt u meer te weten over de optimale samenwerking tussen VVT en GGz en wordt er een update gegeven van de ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie.

Meer info