Familie in de langdurige GGz, deel 2 Betrokkenheid in (F)ACT

11,95 excl. btw 0,00 11,95 incl. btw

Publicatie monitor langdurige GGz

In opdracht van Stichting Koningsheide en het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen hulpverleners en familieleden in (F)ACT-teams.
 
ACT, Assertive Community Treatment, houdt in dat men ambulante zorg biedt aan cliënten met ernstige en meervoudige problematiek die veelal niet bereikt worden met de reguliere GGz-zorg (zorgmijdende cliënten).

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat familieleden en hulpverleners overwegend positief zijn over het onderlinge contact. Daarnaast zijn er ook belemmerende factoren in de samenwerking zoals te weinig tijd. Het contact tussen familie en hulpverlening is vooral gericht op informatie-uitwisseling en minder op het gezamenlijk bereiken van (rehabilitatie)doelen van de cliënt.
Tot slot geeft het rapport aanbevelingen voor GGz-teams en hulpverleners om de samenwerking met en betrokkenheid van familieleden te verbeteren.

Slechts 6 resterend op voorraad

Tag:
Auteur N. van Erp, C. Place, H. Michon
Gewicht 205 g
Auteur

, ,

Pagina's

65

Jaar

SKU af0915
Category Rapporten
Tag: