Sociaal vangnet voor mantelzorgers belangrijk

Sociaal vangnet voor mantelzorgers belangrijk

Mantelzorgers met een beperkt sociaal vangnet (bijvoorbeeld degenen zonder betaald werk, zonder partner wonen of weinig sociale steun ervaren) hebben meer kans op een stemmings- of angststoornis dan andere mantelzorgers. Dit blijkt uit gegevens van NEMESIS-2, een representatief onderzoek naar de psychische gezondheid van volwassenen in de algemene bevolking.

De NEMESIS-studie is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De psychische gezondheid van mantelzorgers in de NEMESIS-studie verschilt niet van die van andere, vergelijkbare groepen wat betreft het hebben van een stemmings- of angststoornis. Dit lijkt verrassend omdat eerder onderzoek liet zien dat mantelzorgers zich vaak zwaar belast voelen en daardoor psychische symptomen zouden kunnen ontwikkelen. Deze verschillen in bevindingen worden waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte verklaard door het feit dat andere studies vaak uitgingen van een selecte onderzoeksgroep, bijvoorbeeld alleen mantelzorgers die hun partner verzorgden.

Belang van mantelzorg 
Bijna een derde van de volwassen Nederlanders tussen de 21 en 68 jaar verleent enigerlei vorm van mantelzorg. Deze zorg varieert sterk in intensiteit. Zwaardere vormen van mantelzorg worden regelmatig verleend: ongeveer een derde van de mantelzorgers verleent acht uur of meer zorg per week, en ongeveer de helft van de mantelzorgers verleent een jaar of langer zorg.

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op mantelzorgers en de zelfredzaamheid van mensen met steun van hun omgeving. Daarom is het van belang inzicht te hebben in factoren die de belastbaarheid en psychische gezondheid van mantelzorgers beïnvloeden. De bevindingen uit de NEMESIS-studie onderstrepen het belang van herkenning van de mantelzorgers met een beperkt sociaal vangnet en hen waar mogelijk extra ondersteuning te bieden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry.

Tuithof M, Have M ten, Dorsselaer S van, Graaf R de. Emotional disorders among informal caregivers in the general population: target groups for prevention. BMC Psychiatry 2015; 15:23.

Lees de abstract van het artikel

Meer informatie
Marlous Tuithof mtuithof@trimbos.nl
Margreet ten Have mhave@trimbos.nl

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)