Nevenfuncties medewerkers

Van elke medewerker in dienst bij het Trimbos-instituut inventariseren we diens nevenfuncties. Deze functies worden beoordeeld op eventuele tegenstrijdigheid of belangenverstrengeling met onze werkzaamheden.

Daarnaast wordt voor bepaalde richtlijn- en adviesprojecten van alle projectteamleden, zowel interne als externe, een belangenverklaring gevraagd. Deze wordt beoordeeld en gewogen door de projectleider. Deze werkwijze is conform de 'Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'.