Belangenverklaringen

We vermelden hier de projecten die vallen onder de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling.

Richtlijnen en zorgstandaarden

Richtlijn Aanpassingsstoornis Oncologie
Samenvatting belangenverklaringen (PDF)

Leidraad EPA
Samenvatting belangenverklaringen (PDF)