Meer informatie

Informatie over alcohol en drugs

Publieksinformatie over alcohol en drugs van het Trimbos-instituut.

Psychische klachten en alcohol

Handreiking geschreven voor huisartsen en POH’s GGZ, maar ook bruikbaar voor medewerkers van wijkteams.

Online deskundigheidsbevordering

De e-learning Open en Alert is gemaakt voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, maar is ook nuttig voor medewerkers van sociale wijkteams. Het bestaat uit twee delen: een basiscursus en een verdiepingscursus. Deel één geeft informatie over de werking van alcohol en drugs en de risico’s hiervan. Deel twee gaat over het in gesprek komen met cliënten die mogelijk alcohol of drugs gebruiken. In een aantal filmpjes zijn verschillende gesprekstechnieken te zien. Een regelmatige opfrisbijeenkomst met een preventiewerker van de instelling voor verslavingszorg helpt om de kennis en vaardigheden laten beklijven.
Zie verder: http://www.openenalert.nl/materialen