Signaleren van gebruik

Alcohol- en drugsgebruik is problematisch als het gepaard gaat met lichamelijke, psychische en sociale problemen en de problemen niet adequaat kunnen worden aangepakt. De hoeveelheid die iemand gebruikt is daarbij van ondergeschikt belang.

Bij problemen met alcohol- en drugsgebruik praat men al snel over verslaving. Maar bij verslavingspreventie gaat het juist om die stap daarvoor, om problematisch gebruik.

Problematisch alcohol- en drugsgebruik herkennen

Problematisch gebruik is minder ernstig dan verslaving, maar daardoor ook moeilijker te herkennen.

Aandachtspunten bij signalering van problematisch gebruik

 • Wees u bewust van uw eigen normen over alcohol- en drugsgebruik.
  Hoe u denkt over alcohol en drugs, beïnvloedt uw mening over het middelengebruik van uw cliënt. Daarnaast kan dat ook invloed hebben op uw houding en de wijze waarop u een gesprek voert.

Extra alertheid op het alcoholgebruik

Extra alertheid is nodig bij psychische klachten of problemenZie de handreiking Psychische klachten en alcohol voor huisarts en POH-GGZ en de samenvatting van de handreiking.

Verder is ook extra aandacht nodig voor twee groepen:

Jongeren met:

 • gedragsproblemen en –veranderingen (interesseverlies, verslechteren van de schoolprestaties, spijbelen)
 • risicovol gedrag, zoals cannabisgebruik en ander drugsgebruik
 • risicovol seksueel gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s),
 • ongewenste zwangerschappen
 • contacten met de politie
 • gescheiden ouders, gezinsproblemen, ouders met problematisch alcoholgebruik

Zie ook NHG standaard Problematisch alcoholgebruik > Alcoholgerbuik bij jongeren

Ouderen (55-plussers) bij wie sprake is van:

 • eenzaamheid
 • isolement
 • problemen met zingeving en invulling van tijd, stress, financiële problemen
 • lichamelijke problemen
 • slaap- en pijnklachten
 • verwaarlozing
 • ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner of een gedwongen verhuizing

Zie ook: Alcoholproblematiek bij ouderen (PDF)