Bespreken van gebruik

Het goed uitvragen van alcohol- en drugsgebruik is belangrijk.

Bespreken van alcohol- en drugsgebruik

Enkele tips om het gebruik neutraal ter sprake brengen, zonder dat de cliënt zich aangevallen voelt:

  • Bouw eerst een vertrouwensband op met de cliënt. Neem daarvoor de tijd. Het uitvragen van alcohol- en drugsgebruik hoeft niet per se in het eerste gesprek te gebeuren.
  • Benader het gebruik niet bij voorbaat als iets dat problematisch is. Bedenk of u zelf gevoelens of overtuigingen hebt, die een neutrale insteek in de weg staan.
  • Neem vragen over alcohol en drugs op in een rijtje met andere leefstijlvragen.
  • Leg aan de cliënt uit dat zijn of haar hulpvraag vaak samengaat met alcohol- of drugsgebruik (bijvoorbeeld bij stress, relatieproblemen).
  • Vraag zoveel mogelijk naar concrete eenheden (glazen of flesjes) en wees u ervan bewust dat mensen hun gebruik vaak onderschatten.
  • Zorg dat u vooraf helder heeft wat u kunt doen bij vermoedens van problematisch gebruik. Het gebruik bespreken is makkelijker als u weet welke mogelijke vervolgstappen er zijn.
  • Als u merkt dat er weerstand is, laat dan het onderwerp even rusten en vraag aan de cliënt of u er op een ander moment op terug mag komen.