Stappenplan behandeling dubbele diagnose

Wilt u mensen met een dubbele diagnose geïntegreerd behandelen? Wij bieden in samenwerking met het LEDD een stappenplan voor de implementatie van zo’n behandeling. Ook bieden we verschillende tools die u bij de implementatie kunnen helpen. Een uitgebreide beschrijving van het stappenplan leest u in de Handreiking Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten.

Stappenplan

Het stappenplan voor de implementatie van een geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose bestaat uit vijf fasen: probleemverkenning, werken aan consensus, voorbereiding, implementeren en behouden. Het stappenplan in het kort:

Probleemverkenning
 • Stel belangrijke vragen.
 • Begin het veranderingsproces.
Werken aan consensus
 • Is verandering nodig?
 • Wat gebeurt er nu en waarom?
 • Verzamel bruikbare informatie.
 • Maak een sterkte-en-zwakte-analyse.
 • Betrek het management.
 • Besteed aandacht aan obstakels.
Voorbereiding
 • Definieer de rationale.
 • Identificeer sleutelfiguren.
 • Werk aan draagvlak.
 • Wijs kartrekkers aan.
 • Stel de stuurgroep samen.
 • Klaar voor de start?
 • Stel een projectgroep samen en benoem de projectleider.
 • Selecteer een team.
 • Schrijf een implementatieplan.
Implementeren
 • Voer een fidelity nulmeting uit.
 • Stel een eerste werkplan op .
 • Ontwikkel fasegerichte interventies.
 • Wie gaat dat betalen?
 • Zet trainingen in.
 • Houd uitkomsten bij.
 • Breng ervaringen naar buiten.
 • Pak barrières aan.
 • Pak onvoorziene gevolgen aan.
Behouden
 • Houd overzicht.
 • Bed alles in in systemen. 
 • Herhaal fidelity-metingen.
 • Volg uitkomsten.
 • Netwerk.
 • Bied doorlopende training.
 • Breid het aanbod uit.
 • Sta stil bij wat bereikt is.

Tools