Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD)

Als professional in de GGZ of verslavingszorg krijgt u vaak te maken met dubbele diagnoses. Samen met andere organisaties hebben wij het Landelijk Expertisecentrum voor Dubbele Diagnose (LEDD) opgericht om u te ondersteunen. 

Samenwerken voor betere behandeling bij dubbele diagnose

Samenwerken voor betere behandeling bij dubbele diagnoseVoor de combinatie van een psychiatrische aandoening en een verslaving is een aparte aanpak nodig. Dat vraagt samenwerking tussen professionals uit verschillende vakgebieden. Het LEDD is opgericht om organisaties te helpen met die geïntegreerde aanpak. In het LEDD werkt het Trimbos-instituut samen met een aantal zorginstellingen:

  • Fivoor
  • Emergis
  • GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB)
  • GGZE
  • Altrecht

Het LEDD is een platform voor iedereen die bezig is met dubbele diagnose. Hier stellen wij en onze samenwerkingspartners instrumenten beschikbaar en bieden wij begeleiding bij de implementatie van een geïntegreerde aanpak. Ook biedt het LEDD de meest actuele informatie over behandelmethodes en behandelinstellingen.

Deel ook uw eigen aanbod aan behandelmethodes voor dubbele diagnose op de website van het LEDD.