POH-GGZ: ondersteuning in huisartsenpraktijk

De rol van de huisartsenzorg voor de GGZ is de laatste jaren flink vergroot. Vanaf 2014 is ingezet op een verschuiving van patiëntenstromen van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenzorg en de generalistische Basis-GGZ.

De huisarts is de onafhankelijk poortwachter. Hij moet patiënten met psychische problemen stimuleren tot zelfzorg en voorkomen dat de problemen verergeren en zich ontwikkelen tot een stoornis. De huisarts moet verder begeleiding bieden aan patiënten met stabiele chronische problematiek die instromen vanuit de gespecialiseerde GGZ.

Voor deze taken is extra geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), het aanbieden van e-health modules en het consulteren van GGZ-professionals. Ook is er een verwijsmodel ontwikkeld dat de huisarts ondersteunt bij het verwijzen naar het juiste behandelechelon.

Functie POH-GGZ | Succesfactoren en verbeterpunten

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische e...

Lees meer >

Achtergrondrapport Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht

In drie Utrechtse wijken is in 2017 een proef gedaan met als doel de samenwerking tussen partijen in de basiszorg aan jeugdigen met psychische klachten ...

Lees meer >

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht

In drie Utrechtse wijken is in 2017 een proef gedaan met als doel de samenwerking tussen partijen in de basiszorg aan jeugdigen met psychische klachten ...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Actueel