Meer welbevinden en minder psychische klachten met online positieve psychologie

Meer welbevinden en minder psychische klachten met online positieve psychologie

Positief psychologische interventies kunnen effectief zijn in het bevorderen van welbevinden en het verminderen van psychische klachten, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Linda Bolier. Ook heeft welbevinden een positief effect op lichamelijk functioneren en herstel na een ziekte.

In haar proefschrift kijkt Bolier, wetenschappelijk medewerker bij het programma Publieke Geestelijke Gezondheid van het Trimbos-instituut, naar de waarde van positieve psychologie voor de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Positief psychologische interventies richten zich op het versterken van welbevinden en veerkracht en kunnen een aanvulling zijn op het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg dat veelal is gericht op het tegengaan van klachten en pathologie. Online toepassing biedt aanknopingspunten om grote groepen mensen te bereiken en te motiveren.

Literatuurstudie
Bolier analyseerde in eerste instantie het wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen welbevinden en lichamelijk functioneren bij ziekte en over de effecten van de programma’s die al ontwikkeld zijn in de positieve psychologie. Hoewel de resultaten positief waren, was de kwaliteit van de studies naar de effectiviteit van programma’s zeer wisselend. Veel studies namen niet de regels in acht die gelden bij een goed gerandomiseerd onderzoek, zoals analyses van de uitvallers en van de hele groep deelnemers die zich hadden aangemeld. Methodologisch gezien viel er dus nog veel te verbeteren.

Mental fitness
Daarna keek ze naar de effectiviteit van een online interventie (Psyfit.nl) waarmee mensen hun mentale conditie kunnen trainen, analoog aan het onderhouden van de fysieke conditie. Via een zestal principes, zoals het richting geven aan je leven, stimuleren van positieve emoties en leven in het hier en nu, kregen de deelnemers handvatten voor meer inzicht in hun sterke punten en hoe met de dagelijkse beslommeringen van het leven om te gaan. De interventie bleek effectief te zijn in het verhogen van een gevoel van welbevinden en vitaliteit op korte termijn en in het verminderen van angstklachten en depressieve klachten op korte en langere termijn.

Toekomst
In de huidige gezondheidszorg worden begrippen als zelfmanagement, eigen kracht en positieve gezondheid steeds belangrijker. Positieve psychologie kan bijdragen aan het helpen invullen van deze begrippen, zowel voor interventies als voor methodieken waarmee professionals aan de slag kunnen.

Om de impact van online positieve psychologie te waarborgen zal er veel geïnvesteerd moeten worden in het verhogen van de adherentie (therapietrouw) binnen de interventies en het inbedden in gezondheidszorgsystemen. Het potentieel is groot: niet alleen de geestelijke gezondheidszorg kan hier gebruik van maken maar ook voor de somatische gezondheidszorg is het van belang aandacht te besteden aan het welbevinden en de veerkracht van een patiënt.

Linda Bolier verdedigt haar proefschrift Online positive psychology: using the Internet to promote flourishing on a large scale op vrijdag 27 maart om 14:30 uur aan de Universiteit Twente.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)