E-mental health in de huisartsenpraktijk

Sinds 2014 is vroegsignalering en behandeling van depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik een taak van de huisarts en POH-GGZ. E-mental health-programma’s kunnen een rol spelen in de behandeling daarvan. 

 

Online leefstijl zelfhulpinterventies

Huisartsen die snel inzicht willen krijgen in het aanbod aan zelfhulpinterventies, kunnen het Overzicht Online Zelfhulpinterventies raadplegen. Daarin staan naast e-mental health-interventies ook online interventies op het gebied van leefstijl. 

Dit overzicht is samengesteld door het Trimbos-instituut vanuit het project Preventie in de Buurt. Hierin werken het Nederlands Huisartsen Genootschap en RIVM Centrum Gezond Leven samen met partners om structurele samenwerking te bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. 

Ervaringen in de huisartsenpraktijk

Nieuwe ontwikkelingen binnen de e-mental health volgen elkaar snel op. Via verschillende implementatieprojecten bouwen wij onze ervaring uit, zoals Kleurjeleven: een evidence-based en succesvol zelfhulpprogramma voor mensen met depressieve klachten. Lees hier welke stappen zijn gezet om Kleurjeleven in een blended vorm in bijna 100 huisartspraktijken te implementeren en wat de ervaringen en resultaten zijn: Implementatie 'Blended e(mental) health in de huisartsenpraktijk'

Het voordeel van de combinatie van Kleurjeleven en mijn gesprekken vind ik dat je mensen actief aan het werk kan zetten met meer dan wat je normaliter kan bespreken in een gesprek.
Praktijkondersteuner GGZ over blended Kleurjeleven
Het programma heeft me erg geholpen. Ik vond het prettig om voorbeelden te krijgen en de stem te horen die dingen uitlegde. Omdat het bij mij vooral om het piekeren ging, en ik me niet echt depressief voelde, was niet alles in de lessen op mij van toepassing. Toch haalde ik er veel uit, ik had het gevoel alsof ik niet alleen was (herkenning).
Patiënt over Kleurjeleven

 

Meer producten

Producten

Meer cases

Klantcases

Nieuws

‘Wat Drink Jij’ alcoholinterventie voor jongeren is vernieuwd
22 februari 2021 - De Wat Drink Jij website, een kortdurende online alcoholinterventie voor jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) die..
Maxx app helpt ruim 6.600 mensen om minder te drinken
12 maart 2019 - Maxx – een app die mensen op een praktische manier ondersteunt en stimuleert bij het minder of geen alcohol drinken –..
Onlinehulpstempel voor de GGz stopt
11 december 2018 - Hoewel de kwaliteit van online hulp voor psychische klachten en geestelijke gezondheid nog onvoldoende geborgd is,..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Bolier, L., Smeets, O., Haverman, M., & Poel, A. van der (2017). Positieve psychologie online. Directieve therapie, 37(2), 87-102.

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Metz, M.J., Elfeddali, I., Krol, D.G.H., Veerbeek, M.A., Beurs, E. de, Beekman, A.T.F., & Feltz-Cornelis C.M. van der (2017). A digital intake approach in specialized mental health care: study protocol of a cluster randomised controlled trial. BMC Psychiatry(maart). doi:10.1186/s12888-017-1247-9

Meer publicaties over dit onderwerp