Functie POH-GGZ | Succesfactoren en verbeterpunten

Factsheet

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Desondanks is er tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ.

Om deze kennislacunes te helpen vullen heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) een meerjarig onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken. Deze factsheet geeft een samenvatting van de bevindingen en conclusies van de deelonderzoeken.

Zie ook:

AF1936 Organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de praktijk

AF1937 Wat vinden patiënten van de POH-GGZ?

AF1938 Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ

Auteur J. Nuijen, A. Kenter, B. Wijnen, L. Ringoir
Auteur

, , ,

Pagina's

24

Jaar

SKU AF1926
Category Factsheets