Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Samenvattingskaart

Elke behandeling staat of valt bij de relaties tussen de patiënt, de hulpverlener, en naastbetrokkenen. Het is van belang te beseffen dat iedere patiënt (en iedere naastbetrokkene) in de eerste plaats een individu is met individuele gewoonten, meningen, religieuze opvattingen en vaardigheden. Sommige daarvan komen vaker of juist minder vaak voor bij niet-westerse migranten dan bij andere Nederlanders, maar op individueel niveau is dat feit van betrekkelijk weinig waarde. De aanbevelingen zijn vooral bedoeld als aandachtspunten en aspecten waarop hulpverleners bedacht kunnen zijn in het contact met de patiënt en de naastbetrokkenen, en niet om verschillen te benadrukken.

Dit is een samenvatting van het ‘Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie’ (kortweg: Cultuursensitief addendum) en is bedoeld als hulpmiddel voor de zorgpraktijk. Voor alle details, onderbouwing en bronnen, zie het Cultuursensitief addendum op www.ggzrichtijnen.nl, of in boek-uitgave.

Pagina's

4

Jaar

SKU af1390
Category Factsheets