Online cursus moet volwassen KOPP/KOV helpen

Neerslachtiger

De interventie 'Sterker vooruit' moet inmiddels volwassen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) helpen. Ook op oudere leeftijd ervaren deze kinderen vaak nog veel problemen. GGZ- en POH-GGZ-professionals kunnen een pilotversie van 'Sterker vooruit' dit najaar aanbieden aan hun cliënten.

UPDATE: Deze pilot is afgerond. Aanmelden is niet meer mogelijk.

‘Sterker vooruit’ is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en GGZ-professionals. GGZ-en POH-GGZ-professionals die ‘Sterker vooruit’ willen aanbieden aan hun cliënten, kunnen tot 16 september contact opnemen met Jeannet Kramer.

Doel van de online cursus

Doel van de cursus is om de veerkracht van volwassen KOPP/KOV-ers te versterken en inzicht te geven in de relatie tussen hun gezin van herkomst en de problemen waar zij nu tegenaan lopen. Daarnaast biedt de cursus her- en erkenning. ‘Sterker vooruit’ bevat naast tekst en thuisopdrachten ook aansprekende animaties en filmpjes van ervaringsdeskundigen die openhartig vertellen over hun jeugd en hoe deze doorwerkt in allerlei aspecten van hun leven. Maar ook waar zij steun vinden, wat hen helpt, hoe zij zelf hun kinderen opvoeden en hoe zij de toekomst zien.

Deelnemers doorlopen zelfstandig 7 stappen (modulen) en hebben tussentijds contact met hun hulpverlener of begeleider. Dit is een POH-GGZ of een professional van de GGZ of verslavingszorg. De online interventie kan in de therapie geïntegreerd worden, of naast de therapie gevolgd worden. Er is een begeleidend evaluatieonderzoek.

Aanleiding

De aanleiding voor deze interventie is dat het Trimbos veel verzoeken kreeg door de jaren heen van volwassen KOPP/KOV met de vraag waarom er geen aanbod voor hun is zoals Kopstoring voor jongeren. Ook geven ze aan dat er tijdens de behandeling vaak onvoldoende ruimte is om uitgebreid in te gaan op hun KOPP/KOV-verleden. Het KOPP/KOV-expertteam van het Trimbos-instituut heeft voor deze interventie subsidie ontvangen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het expertteam zet zich al meer dan een decennium in voor de KOPP/KOV-doelgroep en coördineert het Landelijk Preventie Platform KOPP/KOV.

Oproep voor GGZ en POH-GGZ

De pilot naar ‘Sterker vooruit’ start eind september/begin oktober 2019. POH’s-GGZ en GGZ-professionals die de interventie willen aanbieden aan hun volwassen cliënten met een KOPP/KOV-verleden, kunnen zich opgeven voor de pilot tot 16 september 2019. Zij ontvangen een korte instructie en handleiding hoe de online interventie is te integreren in de behandeling.

Meer over dit thema