Hulp en erkenning voor kinderen van ouders met verstandelijke beperking

foto 2 vriendinnen

In Nederland groeien meer dan 20.000 kinderen op bij tenminste één ouder met een verstandelijke beperking. De manier waarop zij opgroeien is van grote invloed op hun leven. Alleen krijgen ze vaak nog niet de juiste hulp en ondersteuning. Daarom lanceert het Trimbos-instituut twee nieuwe websites en materialen met informatie en praktische handvatten. Eén website voor kinderen en naasten. En één voor professionals.

Op Ouder van mijn ouders vinden (volwassen) kinderen informatie, een overzicht van hulplijnen en ervaringsverhalen. Op deze site kunnen ook naasten terecht. Zij lezen er hoe zij als vertrouwd gezicht extra aandacht en steun kunnen geven. En waar ze hulp kunnen krijgen als ze zelf ergens tegenaan lopen.

Professionals vinden toepasbare kennis en tools in het nieuwe dossier www.kovb-info.nl. Bijvoorbeeld materialen die helpen om KOVB tijdig te herkennen, problemen op te merken en passende hulp te bieden:

Dit aanbod sluit aan bij de behoefte van kinderen om gezien te worden.

Erkenning belangrijk voor deze kinderen

De groep kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KOVB) is namelijk onderbelicht. Een deel van die kinderen heeft zelf geen verstandelijke beperking, maar heeft wel behoefte om gezien te worden.

Dat blijkt uit gesprekken die het Trimbos-instituut en belangenvereniging Sien met (volwassen) kinderen voerden. Jonge en volwassen kinderen kunnen veel baat hebben bij ondersteuning, informatie en lotgenotencontact. Maar professionals en naasten weten niet altijd goed wat ze voor hen kunnen betekenen.

“Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik misschien geadopteerd was, of dat mijn ouders niet echt mijn ouders waren. Ik voelde me zó anders. Toen ik lotgenoten tegenkwam, voelde ik zoveel herkenning. Ik was daar niet alleen in.”

Kinderen beter in beeld krijgen

Het Trimbos-instituut, Sien, professionals en ervaringsdeskundigen blijven zich inzetten voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking. De tools die we hebben ontwikkeld brengen we in de praktijk, bijvoorbeeld binnen de kraamzorg en het onderwijs.

Deze professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het tijdig signaleren van kinderen die opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking. Ouders met een beperking hebben namelijk niet altijd een diagnose, en hun kinderen zijn lang niet altijd in beeld bij hulpverlening.

Het Trimbos-instituut ontwikkelde Ouder van mijn ouders en www.kovb-info.nl samen met de Denktank KOVB en Belangenvereniging Sien. Het project is gefinancierd door het ministerie van VWS. Een adviesraad van ervaringsdeskundigen en focusgroepen met professionals dachten mee bij de ontwikkeling van de websites.

Meer informatie

> Ouder van mijn ouders, informatie en hulp voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking, en hun naasten

> www.kovb-info.nl, dossier met informatie en handvatten voor professionals en gemeenten

> Dossier KOPP/KOV, kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

Vera Ramaker
Wetenschappelijk medewerker