Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking: KOVB

Dit dossier gaat over kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking (KOVB). Het kan gaan om één of beide ouders, en om hun jonge of volwassen kinderen. Werk je als professional met gezinnen? Je vindt hier informatie, tips en handige tools om de KOVB-groep te ondersteunen.

Opgroeien als KOVB

Voor ‘kinderen van ouders met een verstandelijke beperking’ gebruiken we de afkorting KOVB. Als je opgroeit bij ouders met een (licht) verstandelijke beperking kan dat grote invloed hebben op je kindertijd en op je volwassen leven. De kans dat je hierdoor zelf problemen ontwikkelt is groot.

KOVB hebben een grotere kans op

  • Overbelasting
  • Eenzaamheid en pesten
  • Trauma en psychische problemen
  • Verwaarlozing

> Feiten en cijfers over KOVB

Ik leerde mezelf gedrag en omgangsvormen aan door bij anderen af te kijken of te kopiëren. Zo probeerde ik goed genoeg te zijn en kon ik meekomen in de ‘normale’ wereld. Daardoor heb ik onvoldoende een eigen ‘ik’ ontwikkeld. Hier worstel ik als volwassene nog steeds mee.

Dit kun je doen als gemeente

Als gemeente kun je zorgen dat jouw beleid ‘KOVB-proof’ is. Met andere woorden: het past bij wat kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking nodig hebben. Ook zijn er verschillende interventies die kinderen kunnen helpen.

> Handvatten en aanbod voor gemeenten

Voor KOVB: oudervanmijnouders.nl

Wil je kinderen doorverwijzen, of ben je zelf een kind van een ouder met een (licht) verstandelijke beperking? De website oudervanmijnouders.nl is speciaal voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking. Zij vinden er informatie over de problemen waar zij tegenaan kunnen lopen. En over welke hulp er voor hen is.

> Naar oudervanmijnouders.nl

Heb je vragen?

Die beantwoorden wij graag.

Mail ons team op kovb@trimbos.nl

Dit dossier is ontwikkeld samen met belangenorganisatie Sien, het Steunpunt KOVB en de Denktank KOVB.

sien_logo_small