Wat zijn de gevolgen voor het kind?

Trauma en psychische problemen

Voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking kan het thuis minder stabiel en veilig zijn. Kinderen moeten daardoor vaker op hun hoede zijn. Ook is de kans kleiner dat kinderen voldoende emotionele ondersteuning krijgen tijdens hun jeugd.

Deze ervaringen zorgen voor een grotere kans op een trauma. Ook komen psychische problemen vaker voor bij kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld depressie, zelfmoordneigingen en gedragsproblemen (Wenselaar, 2022; NJI, 2015).

Dit kan te maken hebben met andere problemen in het gezin, zoals armoede, meervoudige en complexe problematiek en gebrekkige opvoedvaardigheden van ouders.

Andere gevolgen voor het kind