Samenwerking met sociale wijkteams

1 op de 5 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar heeft ooit in zijn leven een depressie gehad. Laag opgeleide, alleenstaande, arbeidsongeschikte of werkloze mensen hebben vaker een depressie dan andere Nederlanders. Terugdringen van depressie is een belangrijk speerpunt van de overheid.

Samenwerking om depressie te voorkomen

Mensen met depressieve klachten vragen niet vaak zelf om hulp. Dat is een gemiste kans want een tijdige aanpak van depressieve klachten kan voorkomen dat de klachten verergeren tot een depressie.

Sociale wijkteams kunnen op dit terrein veel betekenen. Het is belangrijk dat zij deze klachten kunnen signaleren en bespreken, en weten hoe zij mensen kunnen motiveren en eventueel doorverwijzen naar passende hulp of activiteiten. Zo zijn de laatste jaren effectieve methoden ontwikkeld om depressieve klachten tijdig aan te pakken.

Voldoende kennnis en vaardigheden wat betreft signaleren van depressieve klachten, een goed overzicht van geschikte activiteiten en middelen en zo nodig door kunnen verwijzen naar de huisarts of POG-GGZ zijn een vereiste.

Zie infoblad over het project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk (PDF).


Voorbeeld: Welzijn op recept

Mensen met psychosociale klachten kunnen vanuit de huisartspraktijk een verwijzing krijgen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen of naar creatieve en sociale activiteiten. Het doel is dat mensen hierdoor zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Webwinkel