Samenwerking met GGZ

De Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk biedt de huisarts en POH-GGZ handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten in de praktijk.

Psychische klachten hangen vaak samen met levensgebeurtenissen, levensfaseproblematiek of problemen met werk of in de privésfeer en zijn vaak tijdelijk.

De module biedt handvatten waarmee de huisarts en de POH-GGZ samen met volwassen patiënten tot passende zorg kunnen komen. Deze zorg richt zich op het versterken van de gezondheid, het voorkomen van verdere ontregeling die de kans op een psychische stoornis vergroot, en het tijdig onderkennen van ernstige beelden.

Informatiebronnen

Lees meer over Welzijn Op Recept

Webwinkel

Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg