Onderzoek naar betere inzet POH-GGZ

Onderzoek naar betere inzet POH-GGZ

Bedankt voor uw interesse, maar er hebben zich inmiddels voldoende POH's voor dit onderzoek aangemeld.

Het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ zijn bezig met een onderzoek naar hoe de functie POH-GGZ het beste kan worden georganiseerd en uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zodat patiënten, POH’s-GGZ, huisartsen en andere betrokkenen tevreden zijn. Het onderzoek leidt tot concrete aanbevelingen over hoe obstakels voor adequate hulpverlening van de POH-GGZ kunnen worden weggenomen, en hoe succesfactoren beter kunnen worden doorgevoerd in de praktijk.

Meer informatie?

Neem contact op met Jasper Nuijen.

Meer over dit thema

Jasper Nuijen
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie