StiP cursus Suïcidepreventie voor huisartsen en de POH-GGZ

StiP cursus Suïcidepreventie voor huisartsen en de POH-GGZ

Het Trimbos-instituut wil huisartsen en de POH-GGZ graag attenderen op de StiP (Standaard in Praktijk) cursus Suïcidepreventie. De cursus is gebaseerd is op de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.

De StiP cursus Suïcidepreventie wordt aangeboden vanuit het project ‘Landelijk implementatieplan multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ dat door het Trimbos-instituut uitgevoerd wordt, met subsidie van ZonMw.

De uitvoering van de cursus Suïcidepreventie wordt verzorgd door het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Cursisten kunnen meedoen met reductie op de deelnamekosten. De cursus is geschikt voor zowel de huisarts als de POH-GGZ.

De NHG StiP cursus Suïcidepreventie beslaat één dagdeel, onder leiding van twee docenten. Er is plaats voor maximaal 16 cursisten. Er wordt intensief geoefend.

Voor de inhoud van de cursus zie site van NHG.

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)