Grip op je Dip, online hulp voor jongeren met stemmingsklachten, verhuist

Grip op je Dip is al bijna 20 jaar een bekende digitale online interventie voor jongeren van 16 t/m 25 jaar met stemmingsklachten. Op de website GripOpJeDip.nl worden gratis cursussen, tests en mailcontact met GGZ-professionals aangeboden. Om ook in de toekomst deze kosteloze en anonieme hulp te bieden, gaat Grip op je Dip verhuizen. In 2023 wordt het onderdeel van Youz, de jeugd-GGZ van Parnassia Groep.

Grip op je Dip is een website waar jongeren tussen de 16 en 25 met stemmingsproblemen of somberheidsklachten terecht kunnen. Op de website kunnen jongeren deelnemen aan een chatcursus in een groep met andere jongeren en daarnaast kunnen jongeren individueel hun klachten met een deskundige bespreken via mailcontact – beide anoniem en gratis. De begeleiding die ze hierbij krijgen, wordt verzorgd door geschoolde GGZ-professionals.

De toekomst van Grip op je Dip

De online interventie was onderdeel van de Stichting Grip op je Dip, waarbij verschillende GGZ-instellingen en het Trimbos-instituut waren aangesloten. De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om Grip op je Dip duurzaam te maken, om jongeren ook in de toekomst anonieme en kosteloze hulp te bieden. Hierbij werd ook de functie van de Stichting heroverwogen.

Afgelopen jaar is besloten om de interventie onder te brengen bij een GGZ-instelling die zowel expertise op het gebied van digitale interventies heeft, alsook nauw betrokken was bij het opzetten van Grip op je Dip. De keuze is hierbij op ‘Youz’ als onderdeel van Parnassia Groep gevallen. Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ze werken op zowel ambulante poli’s, klinisch, bij kinderen en jongeren thuis en op digitale platforms. Youz heeft veel ervaring, ook met Grip op je Dip, en is een logische keuze om het stokje over te nemen. We zijn blij en trots dat zij de coördinatie van Grip op je Dip overnemen.

Wat verandert er?

Het belangrijkste is: voor jongeren zal er niets veranderen. Zij melden zich zoals gewoon aan voor een cursus of de mailservice via de website.

Voor instellingen die Grip op je Dip aanbieden wordt Youz hun nieuwe aanspreekpartner. In 2023 zal een zachte transitie van de Stichting Grip op je Dip naar Youz plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Grip op je Dip kan contact worden opgenomen met Yvonne van den Berg, programmaleider Preventie bij Youz en al jarenlang een van de begeleiders achter Grip op je Dip, via y.vandenberg@youz.nl of 06-27050896.

Lotte Voorham
Project Manager Mentale gezondheid & Preventie