Uitnodiging aan hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ

Uitnodiging aan hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ

Het Trimbos-instituut nodigt hulpverleners in de huisartsenzorg en de generalistische basis GGZ uit om deel te nemen aan de pilot van een handreiking gericht op de ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten met chronische psychiatrische aandoeningen.

Voor hulpverleners (POH-GGZ, SPV, ELP) in de huisartsenzorg of de generalistische basis GGZ (GBGGZ product chronisch) heeft het Trimbos-instituut de handreiking ‘Ondersteuning bij zelfmanagement’ ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld om patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen te ondersteunen om zelf de regie over het eigen leven te voeren, eigen krachten en mogelijkheden te benutten, optimaal te functioneren binnen een eigen omgeving en conform eigen wensen te participeren in de samenleving. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de zorg die mensen met psychische aandoeningen minder afhankelijk zouden moeten maken en veel nadrukkelijker moeten ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Wat betekent deelname aan de pilot voor jou en de cliënt?

Training
Je volgt een training van twee dagdelen in mei en een terugkombijeenkomst van een halve dag in september. De data worden zoveel mogelijk in overleg gepland. In de training worden handvatten geboden voor de ondersteuning bij zelfmanagement vanuit de herstelvisie. Als voorbereiding op de training heb je de handreiking gelezen.
 
Pilot
Na de training krijgt iedere cliënt met een chronische psychiatrische aandoening die bij jou in behandeling is ondersteuning bij zelfmanagement aangeboden, conform de handreiking. Voor de start van de ondersteuning verzoek je de cliënt een vragenlijst online in te vullen en dat na acht maanden nog een keer te doen. De vragenlijst is bedoeld om de begeleiding die de cliënt krijgt te evalueren. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 25 vragen en het invullen kost 15 minuten. De vragenlijst krijgt de cliënt per mail toegestuurd. De cliënt kan de vragenlijst achter de computer invullen.

Voorwaarden voor cliënten
Om mee te kunnen doen dienen de cliënten naast het beheersen van de Nederlandse taal, toegang te hebben tot een computer met internetverbinding en over voldoende internetvaardigheden te beschikken voor het invullen van de vragenlijst.

Als de cliënt meedoet kan het zijn dat hij of zij na acht maanden gevraagd wordt om te participeren in een groepsgesprek waarin de ervaring met de begeleiding besproken wordt. Na acht maanden doen maximaal acht hulpverleners van de verschillende deelnemende organisaties mee aan een groepsgesprek waarin de tevredenheid, haalbaarheid en beïnvloedende factoren bij de uitvoering besproken worden. 

Meer informatie en aanmelden
Henny Sinnema, projectleider

030-2959225, hsinnema@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)