Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ: verbetering hulp aan jeugdigen met psychische klachten in de wijk

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ: verbetering hulp aan jeugdigen met psychische klachten in de wijk

Huisartsen, POH’s-GGZ, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om samenwerking rond jeugdigen met psychische klachten verder te verbeteren. De Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ is een project van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.

Het project is uitgevoerd door het Trimbos-instituut en Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van en samenwerking met Lokalis, Gemeente Utrecht, Huisartsen Utrecht Stad en Geïntegreerde Eerstelijns Zorg netwerk Utrecht. De proeftuin vond plaats in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Ondiep en Binnenstad.

Achtergrond van de proeftuin

De centrale onderzoeksvraag was: Hoe kan de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten gezamenlijk zó worden uitgevoerd dat de jeugdige en het gezin het beste wordt geholpen? Daarbij was het de opdracht om aan te sluiten bij de leidende principes van het Utrechtse model:

  • werken vanuit de mogelijkheden van de jeugdigen en het gezin
  • aandacht voor andere (sociale en/of opvoedkundige) problemen in het gezinssysteem
  • aandacht voor de samenhang tussen deze problemen en de psychische klachten bij de jeugdige.

In de eerste fase is de gezamenlijke visie gemaakt op de basiszorg voor kinderen en jongeren. Deze visie omvat de volgende 4 noemers: klant centraal, passende zorg, professionele afstemming en randvoorwaarden. Daarna is 5 maanden lang in elke wijk maandelijks een geanonimiseerde casuïstiekbespreking gehouden.

Wat heeft de proeftuin opgeleverd?

  • Grote winst van de proeftuin is dat de partijen in de 3 wijken waar de proeftuin plaatsvond, elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen en waarderen.  Hierbij was het opstellen van een gezamenlijke visie ondersteunend.
  • Uit de proeftuin blijkt verder dat huisartsen, POH’s-GGZ, jeugdartsen en gezinswerkers nog niet altijd op één lijn zitten, maar de bespreking van casuïstiek heeft veel zinvolle aanbevelingen opgeleverd.
  • Een van de belangrijkste aanbevelingen is het samen optrekken als team sociaal medische basiszorg: een gezamenlijke visie op basiszorg, gezamenlijke intervisie om hulp te verbeteren en elkaar op wijkniveau goed en snel weten te vinden.

Doorlopende inzet op samenwerking

De proeftuin heeft een impuls gegeven aan de samenwerking op buurtniveau in de sociaal-medische basiszorg. Al tijdens de Proeftuin ontstonden ideeën om de samenwerking te verbeteren:

  • In de wijken zijn bijeenkomsten georganiseerd met huisartsen, POH’s-GGZ, buurtteam, JGZ en GEZ. Daar zijn aansluitend op de stedelijke afspraken op maat wijkgerichte afspraken gemaakt, zodat in elke wijk de zorg geleverd kan worden die nodig is.
  • Stedelijk is een e-learning traject ontwikkeld ter ondersteuning van professionals om zo een gezamenlijk vertrekpunt op kennisniveau te creëren.
  • De meewerkende organisaties geven prioriteit aan de intensivering van onderlinge samenwerking en het op maat ondersteunen van de teams en praktijken.

De inzichten uit de proeftuin helpen om als partners samen weer een nieuwe stap te zetten in deze veranderingen, op weg naar nog betere hulp en ondersteuning voor Utrechtse jeugd.

Meer informatie

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)