Depressiepreventie: risicogroepen en gerichte aanpak

Met doeltreffende preventieve interventies kunt u helpen het aantal nieuwe en terugkerende gevallen van depressie verkleinen.

Risicogroepen depressie

De zes risicogroepen zijn:

Gerichte depressiepreventie

In een gerichte aanpak is er een verbinding tussen

  • risicogroep
  • setting/domein
  • zorgverlener/professional

Bij gerichte depressiepreventie horen vragen als: waar is de risicogroep te vinden en bij wie past signalering van depressieve klachten? Welke effectieve preventieve interventies zijn er en wie kan de risicogroep hiernaar doorverwijzen?

Depressiepreventie is kosteneffectief

Onderzoek laat zien dat depressiepreventie zowel effectief als kosteneffectief is. Krijgt iemand als depressiepreventie ‘minimaal begeleide zelfhulp’? Dan blijkt deze zelfs kostenbesparend als u naast de zorgkosten ook de effecten op arbeidsproductiviteit beschouwt. Bij een keuze voor preventieve e-health gelden schaalvoordelen: hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe lager de kosten per gebruiker.

Gezondheid-economische doorrekeningen laten zien dat het Nederlandse zorgsysteem voor depressie als geheel (dus inclusief behandeling) doelmatiger is bij een bredere inzet van depressiepreventie. Zo is er met hetzelfde budget dus méér gezondheidswinst te behalen.