Depressie signaleren

Het signaleren van risicofactoren, depressieve klachten en depressie zijn een belangrijk onderdeel van depressiepreventie.

Signaleren en verwijzen

Veel mensen met depressieve klachten vragen niet zelf om hulp. Daarom is het van belang dat u als professional de signalen herkent en de cliënt of patiënt waar nodig verwijst naar een preventie interventie of zorg.

Het is niet altijd eenvoudig signalen van depressie te herkennen. De twee belangrijkste kenmerken van depressie zijn:

 • neerslachtige stemming;
 • duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten.

Ook deze symptomen kunnen voorkomen:

 • eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in gewicht;
 • minder goed kunnen slapen of juist te veel slapen;
 • niet tot rust kunnen komen of juist geremd zijn;
 • vermoeidheid en verlies van energie;
 • overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn;
 • moeite met concentreren, traag denken en geen beslissingen kunnen nemen;
 • regelmatig denken aan de dood of zelfdoding.

Heeft iemand ten minste vijf van deze negen symptomen? En duurt dit twee weken of langer? Dan is er sprake van een depressieve stoornis.

Online training Signaleren van depressie

Het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum de geaccrediteerde e-learning preventie van depressie. De inhoud van deze online training is afgestemd op het werk van:

 • wijkverpleegkundigen;
 • praktijkondersteuners somatiek;
 • maatschappelijk werkenden;
 • ouderenadviseurs.

U leert:

 • depressieve klachten signaleren;
 • klachten bespreken met cliënt of patiënt;
 • motiveren tot inschakelen juiste preventieve interventie.

U volgt drie cliënten en leert onder andere hoe u depressieve klachten bij hen herkent. Ook leert u hoe u met hen in gesprek gaat. Het kiezen van de juiste hulp is ook onderdeel van de training.

Bestel deze e-learning